„Wędrując do dorosłości” – podręcznik do wychowania do zycia w rodzinie przeznaczony dla uczniów V i VI klasy szkoły podstawowej

Wędrując do dorosłości to podręcznik skierowany do uczniów od V do VIII klasy szkoły podstawowej. Przeznaczony jest do nauki wychowania do życia w rodzinie. Wiedza tematyczna została podzielona na poszczególne etapy nauczania.

Krótki opis podręcznika „Wędrując do dorosłości”

„Wędrując ku dorosłości” wydany został przez Wydawnictwo Rubikon. Na 92 stronach zawarte zostały najważniejsze informacje z zakresu przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Wiadomości zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) dostosowane są do możliwości poznawczych oraz wieku rozwojowego uczniów klas od V do VIII szkoły podstawowej.

Poszczególne części serii „Wędrując ku dorosłości” to podręczniki:

– skierowany do uczniów V i VI klasy;

– obejmujący wiedzę przeznaczoną dla uczniów VII klasy;

– książka przeznaczona dla uczniów klasy VIII.

Treści podane zostały w atrakcyjnej formie właściwej dla dorastającej młodzieży w wieku 10 – 15 lat.

Do podręcznika dołączony jest zeszyt ćwiczeń zawierający różnego rodzaju elementy sprawdzające oraz poszerzające nabytą wiedzę. Specjalny podręcznik dla nauczycieli zawiera dodatkowo konspekty lekcji, różnego rodzaju prezentacje oraz propozycje sposobu prowadzenia zajęć z dziećmi.

„Wędrując do dorosłości” – zakres tematyczny podręcznika

„Wędrując ku dorosłości” nalezy do książek, których zadaniem jest przygotowanie nastolatków zbliżających się do kolejnego etapu do czekających ich zmian. Treści temtyczne zawarte w podręczniku skupiają się przede wszystkim na życiu rodzinnym oraz funkcjonowaniu społecznym młodego człowieka. Zagadanienia podane w ciekawej i dostosowanej formie właściwej dla uczniów od V do VIII klasy szkoły podstawowej poparte są zabawnymi rysunkami oraz zdjęciami obrazującymi najważniejsze zagadnienia.

Książka napisana została przystępnym językowi, z pojęciami i terminami zrozumiałymi dla danej grupy wikowej. Podręcznik „Wędrując ku dorosłości” ma przede wszystkim na celu zaciekawienie uczniów własną przyszłością, odpowiedzialnością ze swój los oraz dokonywane decyzje. Do dopskonała podstawa do dyskusji w trakcie lekcji, jak również do samodzielnych refleksji czy rozmów z wychowawcami, rodzicami czy rówieśnikami.

Słów kilka o autorach podręcznika „Wędrując do dorosłości”

Podręcznik „Wędrując ku dorosłości” to praca zbiorowa wielu autorów. Opiekę redaktorską sprawowała nad książką Teresa Król. Autorka sprawuje pieczę nad całą serią podręczników przeznaczonych od V do VIII klasy szkoły podstawowej. Teresa Król do ponad 20 lat jest konsultantem wychowania seksualnego oraz propodzinnego, ponadto zajmuje się doradztwem metodycznym w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Poza opieką redakcyjną nad serią „Wędrując do dorosłości” jest również współautorką wielu scenariuszy filmowych w tematyce życia rodzinnego oraz zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Wychowanie”.

 


Posted in Podręczniki szkolne by with no comments yet.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *